Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ειδικός Στόχος 4.1
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 1

Γενικός Στόχος: 4

Περιγραφή:

Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής.

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

 • Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής.

 

Έργο Σημαία

 • - Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δομής υποστήριξης της οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής των δημοσίων φορέων.

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό φορέων (Υπουργείων, Γ.Γ. κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης) στους οποίους υλοποιούνται δράσεις του Προγράμματος και υποστηρίζονται από τη δομή.

Τιμή Στόχος 2013: 50%

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.