Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ειδικός Στόχος 3.2
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 2

Γενικός Στόχος: 3

Περιγραφή:

Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

 • Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων.
 • Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας.
 • Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων).

 

Έργα Σημαίες

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό υψηλόβαθμων θέσεων του Δημοσίου που καταλαμβάνονται από γυναίκες.

Τιμή Βάσης: 43%

Τιμή Στόχος 2013: 46%

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό αύξησης του λόγου των γυναικών που κατέχουν κάποια υψηλή θέση στη Δημόσια Διοίκηση προς το συνολικό αριθμό των γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση.

Τιμή Στόχος 2013: 10%

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.