Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ειδικός Στόχος 3.1
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 1

Γενικός Στόχος: 3

Περιγραφή:

Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων.

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

 • Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών, κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς πολιτικής.
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων.
 • Προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές.
 • Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων.

 

Έργα Σημαίες

 • - Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων.
 • - Aποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων.
 • - Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό των δημόσιων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που προάγουν την ενσωμάτωση της πολιτικής της ισότητας.

Τιμή Στόχος 2013: 85%

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.