Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ειδικός Στόχος 2.1
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 1

Γενικός Στόχος: 2

Περιγραφή:

Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών.

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

 • Δράσεις υποστήριξης και εφαρμογής θεσμικών αλλαγών για ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστημα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων της δημόσιας διοίκησης.
 • Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των διευθύνσεων ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

 

Έργα Σημαίες

 • - Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων.
 • - Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣΔΔΑ.

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, που εφαρμόζουν σύγχρονες1 πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

Τιμή Στόχος 2013: 80% του συνολικού αριθμού των Δ/νσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.