Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ειδικός Στόχος 1.3
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 3

Γενικός Στόχος: 1

Περιγραφή:

Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

 

 • Εφαρμογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθετικών ρυθμίσεων βάσει της εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006.
 • Παρακολούθηση, συντονισμός και επίσπευση της ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου με εφαρμογή των Αρχών της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006.
 • Διοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της δημόσιας δράσης.

 

Έργο Σημαία

 • - Κωδικοποιήσεις στους τομείς κυβερνητικής προτεραιότητας: Δάση, Τουρισμός, Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση.

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο.

Τιμή Βάσης: 97,9%

Τιμή Στόχος 2013: 99,5%

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό νομοθετημάτων στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι αρχές της καλής διακυβέρνησης

Τιμή Βάσης: 6%

Τιμή Στόχος 2013: 20%

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.