Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ειδικός Στόχος 1.2
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 2

Γενικός Στόχος: 1

Περιγραφή:

Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

 • Δράσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης.
 • Ενσωμάτωση των πορισμάτων των ελεγκτικών σωμάτων και του Συνηγόρου του Πολίτη στις οικείες πολιτικές προκειμένου να επέλθουν ρυθμιστικές και οργανωτικές αλλαγές που οδηγούν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.
 • Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ.
 • Δράσεις αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των Δικαστηρίων.

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό οργανισμών της αυτοδιοίκησης που εφαρμόζουν τον θεσμό του Ετήσιου Δημόσιου Απολογισμού.

Τιμή Στόχος 2013: 50%

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.