Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ειδικός Στόχος 4.2
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 2

Γενικός Στόχος: 4

Περιγραφή:

Δράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

 • Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του προγράμματος.
 • Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας.
 • Δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.

 

Έργα Σημαίες

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό πολιτών που γνωρίζουν το ΕΠ και τους κύριους στόχους του.

Τιμή Στόχος 2013: Η τιμή στόχος θα διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Σχεδίου Επικοινωνιακής Στρατηγικής

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.