Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ειδικός Στόχος 1.1
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 1

Γενικός Στόχος: 1

Περιγραφή:

Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών.

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

 • Ενίσχυση του σχεδιασμού (οριοθέτηση των πεδίων πολιτικής μέσα από την άρση των επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης της πολιτικής, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας, αποδοτικότητας) της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Δράσεις για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας.

 

Έργα Σημαίες

 • - Επιχειρησιακή λειτουργία της κεντρικής «Μονάδας ελέγχου ποιότητας Ρυθμίσεων» στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και συντονισμός της με τις Μονάδες Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής των Υπουργείων.
 • - Δημιουργία Μονάδων Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής στα Υπουργεία υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
 • - Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του νέου υπαλληλικού κώδικα.
 • - Επανασχεδιασμός της πολιτικής Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο.

 

Δείκτης Αποτελέσματος: Ποσοστό κεντρικών αρχών (17 Υπουργεία και 13 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών) στις οποίες εφαρμόζονται οι αρχές της ποιότητας και στοχοθεσίας στη διοίκηση.

Τιμή Στόχος 2013: 50%

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.