Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Αναζήτηση ειδικών στόχων
 • Χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για να αναζητήσετε ειδικούς στόχους στο αρχείο του ΕΠΔΜ.
Λέξη κλειδί:
Πλήθος Αποτελεσμάτων: 10
  • Ειδικός Στόχος 1
  • Περιγραφή: Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών.   Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων...
  • Ειδικός Στόχος 2
  • Περιγραφή: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.   Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Δράσεις εκσυγχρονισμού του...
  • Ειδικός Στόχος 3
  • Περιγραφή: Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων   Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων   Εφαρμογή...
  • Ειδικός Στόχος 4
  • Περιγραφή: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων.  ...
  • Ειδικός Στόχος 1
  • Περιγραφή: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών.   Ενδεικτικές Κατηγορίες...
  • Ειδικός Στόχος 2
  • Περιγραφή: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και...
  • Ειδικός Στόχος 1
  • Περιγραφή: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης...
  • Ειδικός Στόχος 2
  • Περιγραφή: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα   Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Ενίσχυση της...
  • Ειδικός Στόχος 1
  • Περιγραφή: Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής.   Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Δράσεις δημιουργίας και...
  • Ειδικός Στόχος 2
  • Περιγραφή: Δράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος   Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας,...
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.