Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
21/05/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΥΤΥΚΑ
Κωδικός: 04_05_06.73.02.02.04
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 91
 • Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: - ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 11/01/2015
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 2.210.000,00

Περιγραφή:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» με α/α 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΤΥΚΑ

Στο πλαίσιο της παρούσης θα χρηματοδοτηθούν στοχευμένες δράσεις κατάρτισης που εξυπηρετούν την ενδυνάμωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές

Γενικός στόχος: Γενικός στόχος ΙΙ
Θεματική Προτεραιότητα: 73
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.