Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
21/05/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΥΤΥΚΑ
Κωδικός: 01_02_03.63.01.02.02
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 89
 • Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ)
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 18/07/2013
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 15.000.000,00

Περιγραφή:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» με α/α 1η προσκληση ευτυκα

Στο πλαίσιο της παρούσης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού του τομέα Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

Γενικός στόχος: Γενικός Στόχος Ι
Θεματική Προτεραιότητα: 63
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.