Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Αναζήτηση προσκλήσεων
 • Χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για να αναζητήσετε προσκλήσεις στο αρχείο του ΕΠΔΜ.
Λέξη κλειδί:
Από:
Έως:
Γενικός στόχος:
Άξονας:
Θεματική κατηγορία:
Ειδικός στόχος:
Κατηγορία πράξης:
INV_AA:
Κωδικός:
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης:
Πλήθος Αποτελεσμάτων: 98
  • 86. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 69 [ΕΚΛΕΙΣΕ]
  • 03/06/2013 - Γενικός Στόχος Ι
  • Περιγραφή:

   ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» - «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ε...

  • 85. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 68
  • 24/04/2013 - Γενικός Στόχος Ι
  • Περιγραφή:

   ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΕ Α/Α 68

   Στο πλαίσιο της...

  • 84. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ EYE/ΓΓΙΦ_16
  • 05/04/2013 - Γενικός στόχος ΙΙΙ
  • Περιγραφή:

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ 2007-2013»

   ΠΡΑΞΗ: «Δράσεις καταπολέμησης της...

  • 82. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 66
  • 22/11/2012 - Γενικός Στόχος Ι
  • Περιγραφή:

   ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ Α/Α 66 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

  • 81. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ EYE/ΓΓΙΦ_14
  • 27/06/2012 - Γενικός στόχος ΙΙΙ
  • Περιγραφή:

   Η Πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69.01.03.14/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ αφορά στην υποβολή προτάσεων για την Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και προβολή της...

  • 80. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3 ΕΥΣΣΕΠ
  • 17/05/2012 - Γενικός στόχος ΙΙ
  • Περιγραφή:

   Ανοιχτή Πρόσκληση Νο 3 για την κατηγορία πράξεων 2.1.2.. «Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των...

  • 79. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ EYE/ΓΓΙΦ_13
  • 10/05/2012 - Γενικός στόχος ΙΙΙ
  • Περιγραφή:

   Η Πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69.02.03.13/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ, αφορά στην υποβολή προτάσεων για την Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Ξενώνων για γυναίκες-...

  • 78. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 65 [ΕΚΛΕΙΣΕ]
  • 29/04/2012 - Γενικός Στόχος Ι
  • Περιγραφή:

   ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 65, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», «ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ...

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.