Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Γενικός στόχος ΙV
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Κωδικός: 4

Περιγραφή: Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής, με ειδικούς στόχους:

 • - Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής.
 • - Yποστήριξη του προγράμματος (δράσεις τεχνικής υποστήριξης).

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.