Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Αναζήτηση γενικών στόχων
 • Χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για να αναζητήσετε γενικούς στόχους στο αρχείο του ΕΠΔΜ.
Λέξη κλειδί:
Πλήθος Αποτελεσμάτων: 4
  • Γενικός Στόχος Ι (Κωδικός: 1)
  • Περιγραφή: Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης, με ειδικούς στόχους:...
  • Γενικός στόχος ΙΙ (Κωδικός: 2)
  • Περιγραφή: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, με ειδικούς στόχους: - Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων...
  • Γενικός στόχος ΙΙΙ (Κωδικός: 3)
  • Περιγραφή: Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, με ειδικούς στόχους: - Η βελτίωση της...
  • Γενικός στόχος ΙV (Κωδικός: 4)
  • Περιγραφή: Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής, με ειδικούς στόχους: - Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. -...
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.