Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Σχέδιο Δράσης Μοντελοποίησης της Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 22/11/10

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχέδιο Δράσης Μοντελοποίησης της Ηλεκτρονικής
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδ. ΟΠΣ 299589

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.