Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ "Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερη διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής" MIS 376564
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 11/05/12

Ένταξη της Πράξης "Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερη διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους
τομείς πολιτικής" με κωδικό MIS 376564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.