Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Αρταίων για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 17/11/10

Απόφαση για την ένταξη Πράξης με τίτλο : Λειτουργική ενοποίηση
υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές)
και δεδομένων του Δήμου Αρταίων για την εφαρμογή του προγράμματος
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 301244

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.