Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο ΥΠΕΣ στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του, MIS 468316
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 10/03/14

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο ΥΠΕΣ στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του" με κωδικό MIS 468316

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.