Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Διερεύνηση και αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών για εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης αιρετών και εργαζόμενων στην Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 21/12/10

Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση και αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών για εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης αιρετών και εργαζόμενων στην Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού για την «νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» στους Άξονες Προτεραιότητας 04 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 05 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 06 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 296540.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.