Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ "Μελέτη ωρίμανσης: Διαμόρφωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα"
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 27/03/12

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Μελέτη ωρίμανσης: Διαμόρφωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα" με κωδικό MIS 368609

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.