Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Σχέδιο δράσης για τη μείωση της καθυστέρησης των εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων στα Δικαστήρια-Μελέτη
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 14/03/12

Ένταξη της Πράξης "Σχέδιο δράσης για τη μείωση της καθυστέρησης των εκκρεμών μη φορολογικών υποθέσεων στα Δικαστήρια-Μελέτη" με κωδικό MIS 374510 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.