Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ. ΕΝΤ. Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα τεκμηρίωσης των δημοσίων πολιτικών και εφαρμογής καλής νομοθέτησης σε οριζόντια και κάθετα πεδία δημόσιας πολιτικής» Άξ. 3 του ΕΠΔΜ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 19/10/09

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Καταγραφή και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα τεκμηρίωσης των δημοσίων πολιτικών και εφαρμογής καλής νομοθέτησης σε οριζόντια και κάθετα πεδία δημόσιας πολιτικής» στον Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.