Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Προμήθεια λογισμικού ΕΥΣΣΕΠ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 27/07/10

Ανάκληση Πράξης με τίτλο:
«Προμήθεια Λογισμικού» στους Άξονες Προτεραιότητας 10 (Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης), 11 (Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) και 12 (Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 236931.

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.