Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Δαπάνες για την εκπαίδευση των δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», του Άξονα Προτεραιότητας 10
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 21/05/10

Ανάκληση Πράξης με τίτλο:

«Δαπάνες για την εκπαίδευση των δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», του Άξονα Προτεραιότητας 10 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης) με κωδικό ΟΠΣ 235306

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.