Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π."Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα "
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 24/06/15

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Αθήνα Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, 9:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

Ώρα προσέλευσης: 8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.

Τροποποίηση Ημερήσιας Διάταξης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

ΕΥΣΣΑ - ΕΥΘΥ

ΕΥΔ

ΟΠΣ

Απόφαση

Απόφαση 1ης Συνεδρίασης

Παραρτήματα Απόφασης

Παραρτήματα Ι,ΙΙ,V,VI

Παράρτημα ΙΙΙ - Εξειδίκευση

Παράρτημα ΙV - Μεθοδολογία-Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων

Απόφαση,  μέσω Γραπτής Διαδικασίας, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 01/09/2015

Απόφαση έγκρισης της πρώτης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

1η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

Απόφαση,  μέσω Γραπτής Διαδικασίας, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 13/01/2016

Απόφαση έγκρισης της δεύτερης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

2η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

Απόφαση,  μέσω Γραπτής Διαδικασίας, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 25/04/2016

Απόφαση έγκρισης της δεύτερης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

3η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

Απόφαση,  μέσω Γραπτής Διαδικασίας, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 30/05/2016

Απόφαση έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2015 για το ΕΠ ΜΔΤ

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2015 για το ΕΠ ΜΔΤ

Απόφαση,  μέσω Γραπτής Διαδικασίας, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 20/07/2016

Απόφαση έγκρισης της τέταρτης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

4η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

Απόφαση,  μέσω Γραπτής Διαδικασίας, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 14/12/2016

Απόφαση έγκρισης της έκτης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

6η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

Απόφαση  μέσω Γραπτής Διαδικασίας, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»  της 7ης Εξειδίκευσης του ΕΠ

7η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Απόφασης ΕπΠα μέσω γραπτής διαδικασίας  της Ετήσιας Έκθεσης 2016, Παραρτήματα

Απόφασης ΕπΠα μέσω γραπτής διαδικασίας   1ης Τροποποίησης / Αναθεώρησης του ΕΠ, Φάκελος

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.