Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ και Ι.Δ αυτών
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 29/11/10

Απόφαση για την Ένταξη της οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ και Ι.Δ αυτών», με κωδ. ΟΠΣ 301035

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.