Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 25/02/13

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης ""Υπηρεσίες συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020"" με κωδικό MIS 421392

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.