Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια στελεχών της ΕΥΣΣΕΠ, στον Άξονα Προτεραιότητας 11
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 27/07/10

Ανάκληση Πράξης με τίτλο:
«Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια στελεχών της ΕΥΣΣΕΠ» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 (Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 215508.

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.