Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΑΠ_ΕΥΣΣΕΠ_Μελέτη: Λειτουργικό μοντέλο και τεχνική υλοποίηση της Ενιαίας Κάρτας Ασφάλισης - Υγείας
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 18/01/10

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης «Μελέτη: Λειτουργικό μοντέλο και τεχνική υλοποίηση της Ενιαίας Κάρτας Ασφάλισης - Υγείας» στους άξονες 10, 11 και 12  για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και για τις  2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.