Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων περιόδου 2007-2013
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 18/06/09

Kατά την κατάρτιση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ με βάση τον Κανονισμό εφαρμόσθηκε μία νέα στρατηγική προσέγγιση στον προγραμματισμό για τα Ταμεία, μέσα από:
• τον αυστηρότερο προσανατολισμό στη στοχοθεσία της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής,
• τον περιορισμό της περιγραφής στα ΕΠ μόνο της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων κάθε περιφέρειας/τομέα και
• την κατάργηση της απαίτησης για προγραμματισμό σε επίπεδο Μέτρου (μέσω υποβολής και έγκρισης των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού από την ΕΕ) όπως ίσχυε κατά το Γ ΚΠΣ.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.