Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ_Η συμβολή των κοινωνικών εταίρων (ΑΔΕΔΥ) στην καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην επιχειρησιακή τους κουλτούρα Αξ.5
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 09/07/10

Ένταξη της Πράξης

«Η συμβολή των κοινωνικών εταίρων (ΑΔΕΔΥ) στην καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην επιχειρησιακή τους  κουλτούρα» στον  Άξονα Προτεραιότητας 05 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 282665

.

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.