Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 21/05/15

Η καταπολέμηση της απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, αφενός διότι η Γενική Γραμματεία αξιολογεί το ζήτημα αυτό ως καίριας σημασίας για τη διασφάλιση των στόχων του ΕΣΠΑ και τη χρηστή διαχείριση και μέγιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, αφετέρου διότι το θέμα έχει συμπεριληφθεί τόσο στις υποχρεώσεις του Προγράμματος Στήριξης όσο και στις διατάξεις των Κανονισμών για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Υποβολή καταγγελίας για συγχρηματοδοτούμενα έργα στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς: http://www.gsac.gov.gr/

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.