Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (HUMAN TRAFFICKING)
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 21/06/13

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Δράσεις καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων (Human Trafficking)" στους Άξονες 07,08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης "Δράσεις καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων (Human Trafficking)" στους Άξονες 07,08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.