Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
 • Ημερομηνία καταχώρησης: 24/02/12

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Καλούνται

 • τα Υπουργεία και τις Γενικές και Εδικές Γραμματείες αυτών
 • τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους
 • άλλους φορείς που θα αιτηθούν επιβεβαίωση επάρκειας για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές ή για συνεχιζόμενη πράξη που αφορά στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

ως δυνητικοί δικαιούχοι του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», για την υποβολή αίτησης - φακέλου προκειμένου να εξεταστεί η διαχειριστική τους επάρκεια για:
Α) διαχειριστική επάρκεια τύπου Β ή/και Γ
Β) διαχειριστική επάρκεια για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές ή για συνεχιζόμενη πράξη

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.