Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ_Μελέτη για τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος - βάσης δεδομένων για τις 13 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας ΑΞ10
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 19/08/10

Ανάκληση Πράξης με τίτλο:

«Μελέτη για τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος - βάσης δεδομένων για τις 13 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας» στον Άξονα Προτεραιότητας 10 (Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 215604.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.