Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΑΠ_ΚΕΔΕ Κατάρτιση αιρετών εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 28/06/13

Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης/Μη Ένταξη της Πράξης με τίτλο "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" στον Άξονα Προτεραιότητας "Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.