Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη Λειτουργία του στις Περιφέρειες και στους Δήμους - Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 12/10/10

Απόφαση Ένταξης  της Πράξης: 
«Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για τη Λειτουργία του στις Περιφέρειες και στους Δήμους - Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδ. ΟΠΣ 298320

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.