Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΑΠ_Δαπάνες για τη συμμετοχή των στελεχών της ΕΥΔ του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 08/02/10

Απόρριψη της Πράξης με τίτλο: « Δαπάνες για τη συμμετοχή των στελεχών της ΕΥΔ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013» σε ημερίδες και συνέδρια» στους  Άξονες 10 , 11 και 12,  για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης,  για τις  3 Περιφέρειες  Σταδιακής Εξόδου  και για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.