Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
1η Επιτροπή Παρακολούθησης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/04/08

Παρακάτω υπάρχουν τα αρχεία των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.