Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Αναμόρφωση στη διαδικασία και τις λίστες ελέγχου προέγκρισης δημοπράτησης προμηθειών-υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 19/09/13

Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών - υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους.

Οι λίστες αυτές αφορούν στις « Λ.ΙΙ.1_2 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007) » και  «Λ.ΙΙ.1_4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ».
Οι νέες εκδόσεις των εν λόγω λιστών αποτελούν μέρος της συνολικής αναδιαμόρφωσης των λιστών ελέγχου και της τροποποίησης της υφιστάμενης διαδικασίας των προληπτικών ελέγχων,  με στόχο  την κατά το δυνατόν απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης, τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης του ΕΣΠΑ, καθώς και την αναγκαία συνεισφορά των δικαιούχων στην αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων.

Λ.ΙΙ.1_2 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΔ 60/2007, ΠΔ 59/2007)_ver2_2013_07_11

Λ.ΙΙ.1_4 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ_ver2_2013_07_11

Οδηγίες Συμπλήρωσης_ΑΝΩ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ_2013 _07_17

Οδηγίες Συμπλήρωσης_ΚΑΤΩ_ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ_2013_07_18

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.