Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΕΥΔ_ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_ΑΞ10
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 18/06/09

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Διοργάνωση Επιτροπών Παρακολούθησης και Τεχνικών Συσκέψεων της ΕΥΔ του Άξονα Προτεραιότητας 10 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)» στον Άξονα 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Τροποποίηση 16/9/2009

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.