Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Αρμοδιότητες οργάνωση προσωπικό και οικονομικά των νέων νησιωτικών δήμων και περιφερειών
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 01/12/10

Απόφαση Ένταξης της οριζόντιας Πράξης «Αρμοδιότητες οργάνωση προσωπικό και οικονομικά των νέων νησιωτικών δήμων και περιφερειών», με κωδ. ΟΠΣ 296521

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.