Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ. ΕΝΤ. Σχέδιο Δράσης για την επιχειρησιακή λειτουργία κεντρικής μονάδας ελέγχου ποιότητας ρυθμίσεων στην ΓΓΚ και την δημιουργία μονάδων ανάλυσης και τεκμηρίωσης στα Υπουργεία, Άξ. 3 του ΕΠΔΜ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 19/10/09

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για τα δύο έργα-σημαία: την επιχειρησιακή λειτουργία κεντρικής μονάδας ελέγχου ποιότητας ρυθμίσεων στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (ΓΓΚ) και την δημιουργία μονάδων ανάλυσης και τεκμηρίωσης στα Υπουργεία» στον Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.