Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Πρόγραμμα επιμόρφωσης Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων για την μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 06/10/10

Ένταξη της Πράξης:

«Πρόγραμμα επιμόρφωσης Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων για την μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας» στους Άξονες Προτεραιότητας 04 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»,  05 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 06 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 296518.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.