Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ_Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 01/12/09

Ένταξη Πράξης με τίτλο:

«Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών» στον Άξονα  Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 11«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» και 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

1η Τροποποίηση Άξονας 10

1η Τροποποίηση Άξονας 11

1η Τροποποίηση Άξονας 12

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.