Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝ_ΓΓΙ_ΚΩΔΙΚ_716_04_05_09 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27-05-09
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 18/06/09

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», στον Ειδικό Στόχο 3.1 και στους Άξονες Προτεραιότητας 07,08,09 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013».

1η Τροποποίηση Άξονας 7

1η Τροποποίηση Άξονας 8

1η Τροποποίηση Άξονας 9

2η Τροποποίηση Άξονας 7

2η Τροποποίηση Άξονας 8

2η Τροποποίηση Άξονας 9

3η Τροποποίηση Άξονας 7

3η Τροποποίηση Άξονας 8

3η Τροποποίηση Άξονας 9

4η Τροποποίηση Άξονας 7

4η Τροποποίηση Άξονας 8

4η Τροποποίηση Άξονας 9

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.