Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
 • Ημερομηνία καταχώρησης: 07/01/10

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο με Α/Α 04 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Η Πρόσκληση αφορά στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο και αφορά στον παρακάτω δυνητικό δικαιούχο:

 • Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
 • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 25 Αυγούστου 2009.
 • Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα οριστεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. www.epdm.gr
 • Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

Email

Καλογεροπούλου Αναστασία

213-2018034

213-2018011

nkalogeropoulou@mou.gr

Φραγκισκάτου Φωτεινή

213-2018015

213-2018011

ffragiskatou@mou.gr

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.