Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Υ.Δ., Ε.Δ.Α., Ε.Φ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», του Άξονα Προτεραιότητας 11
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 21/05/10

Ανάκληση Πράξης με τίτλο:

«Δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Υ.Δ., Ε.Δ.Α., Ε.Φ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», του Άξονα Προτεραιότητας 11 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) με κωδικό ΟΠΣ 215400

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.