Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Ετήσια Συνάντηση έτους 2010
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 17/01/11

Η Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης έτους 2010 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με την Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες σε εφαρμογή του άρθρου 68 του ΕΚ 1083/2006.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.