Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΓΔΔ&ΗΔ ΑΞΟΝΑΣ 12
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 13/04/10

Ανάκληση Πράξης με τίτλο:
«Εκπαίδευση του προσωπικού των δικαιούχων του Ε.Π Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 12 (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 215596

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.